Bogusław Wyszyński - Rewolucja Zdrowia


Wystąpienie z marca 2018 w ramach internetowej konferencji Rewolucja Zdrowia.

Przeczytaj więcej o ZKT

Przeczytaj także ten artykuł, by dowiedzieć się więcej na temat stosowania ZKT.

© 2018 Polaku, lecz się sam!